Mineraler 

Vad är mineraler? För att vi ska kunna överleva behöver kroppen mineraler, vi består av ca 4% mineralämnen. Mineraler har också har många olika kroppsfunktioner. Kroppen kan inte tillverka mineraler själv, utan det måste tillföras via kosten. Mineraler är icke-organiska föreningar som delas in i två grupper. 


Mineraler: Kalcium, fosfor, kalium, svavel, natrium, klor och magnesium. Dessa fungerar som byggstenar i kroppen och vi behöver stora mängder av de. 


Spårämnen: Järn, zink, selen, krom, fluor, jod, kobolt och koppar. Dessa behöver vi små mängder av och kallas således spårämnen. 


Vi får i oss Kalcium från mjölkprodukter och spenat, gröna grönsaker innehåller ofta rikligt med magnesium. Upptag av mineraler kan variera kraftig och påverkas av andra intag. För ett normalt upptag av kalcium och fosfor så är D-vitamin bra att komplettera med. På samma sätt bidrar C-vitamin upptaget av järn. Mineraler är essentiella eller icke-essentiella, vid för lite upptag av de essentiella kan man få fysiologiska symptom.